AKTUELLT
Aktuellt Samfällighet
Aktuellt Tomtägarförening

25 maj 2019, gräsklippning ängen, start kl.10.00

15 juni 2019, gräsklippning, arbetsplik, samling kl.10.00 för fördelning arbetsuppgifter

20 juli, gräsklippning ängen, start kl. 10.00

17 augusti, gräsklippningen ängen, start kl. 10.00

webmaster kenneth.e.eliasson@gmail.com