Om ön
Historik

I början av 1930-talet beslöt Näsby fastighetsbolag i Täby att stycka upp ön Bastuholmen, som är belägen i Stora Värtan, i trettio tomter med ungefär samma storlek. Den minsta är på 1 500 kvm och den största på 2 066 kvm, enligt avstyckningskarta från 1933.


Samtliga tomter utom två är sjötomter. Med vart och ett av de avstyckade områdena följde rätt att begagna återstoden av i stamfastigheten ingående områden, som i byggnadsplanen av den 19.1.1933 avsatts till vägar och allmänna platser.


Försäljning av tomterna inleddes sedan Länsstyrelsen i Stockholms län den 20.9.1933 fastställt avstyckningarna. Bastuholmens Tomtägarförening bildades 1935.


År 1955 gjordes en förändring av ägandet av strand, vatten och uppgrundning utanför respektive tomt, som innebär att fastighetsägaren sedan dess är ägare av dessa vattenområden med ensamrätt att fiska.


Bastuholmen består till största delen av fritidshus, men har på senare år fått fler familjer som i stort sett bor året runt på ön. Sedan kommunalt Vatten och Avlopp installerats år 2010 har åretruntboendet underlättats väsentligt.


På förekommen anledning ber vi att besökande till ön respektera att all mark är privat, dvs antingen ägd av Bastuholmens Tomtägarförening eller privat fastighetsägare.

webmaster kenneth.e.eliasson@gmail.com