AKTUELLT
Aktuellt Samfällighet

Årsstämma den 13 Juni 2020 klockan 09.30 på Bastuholmen, Ängen.
Aktuellt Tomtägarförening

Årsstämma den 13 Juni 2020 klockan 09.30 på Bastuholmen, Ängen.


Arbetsplikt/slåtter i anslutning till följande dagar:

13 Juni

18 Juli

15 Augusti

webmaster kenneth.e.eliasson@gmail.com