Felanmälan Vatten och Avlopp
Felanmälan

Vid störning på pumpen (LPS-enheten) larmar högnivålarmet. Kontrollera då att säkringarna är hela.


Om larmet kvarstår kontakta


Kero-Pump AB

tel. 08-554 244 40

jour tel. 070-651 99 01, 070-210 30 90, 070-565 2050

webmaster kenneth.e.eliasson@gmail.com