Föreningar
Samfällighetsföreningen

När du äger en fastighet på ön Bastuholmen i Täby kommun blir du andelsägare i en gemensam- hetsanläggning för vatten och avlopp och en obligatorisk medlem i Bastuholmens Samfällighetsförening.


En gemensamhetsanläggning är liksom en fastighet en rättslig enhet med en unik registerbeteckning,

i vårt fall GA:26. Ägaranderättsligt kopplas ägandet av en gemensamhetsanläggning till fastigheter, så kallade delägarfastigheter.


Gemensamhetsanläggningen förvaltas i vårt fall av Bastuholmens Samfällighetsförening i enlighet med Lag om förvaltning av samfälligheter (SFL)


Föreningen är registrerad i lantmäteriets samfällighetsregister sedan 2009-10-09 och har organisationsnummer 717911-5154.


Antalet deltagande fastigheter är 30 (trettio) stycken.

Tomtägarföreningen

När du äger en fastighet på ön Bastuholmen i Täby  kommun måste du vara medlem i Tomtägarföreningen för att kunna utnyttja föreningens gemensamma anläggningar.


Föreningen huvudsakliga ändamål är att underhålla och vårda gemensamma bryggor, kajer, gatubelysning och allmänna platser samt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.


På allmän yta finns en fotbollsplan, volleybollplan, lekpark och dansbana.


Föreningen anordnar arbetspliktdagar, slåtterdagar på gemensamma ytor, midsommarfirande, kräftskiva m.m.


Föreningen har funnits sedan 1935 och har organisationsnummer 816000-1031.

,


webmaster kenneth.e.eliasson@gmail.com