Gemensamma anläggningar
Stamnät Vatten och Avlopp

Framdraget till respektive tomtgräns från Täby kommuns anslutningspunkt på fastlandet.


Gatubelysning

På den gemensamma gångvägen över ön finns 12 stycken belysningspunkter.


Parkering

Vid slutet av Bastuholmsvägen finns en parkering som disponeras av fastighetsägare på Bastuholmen.


Fastlandsbrygga

År 2014 finansierade och uppförde Tomtägarförening en ny fastlandsbrygga  som disponeras av fastighetsägare på Bastuholmen där varje fastighetsägare har en reserverad plats.


Sophämtning

På fastlandssidan vid parkeringen finns två sopbehållare för hushållssopor.


Brevlådor

På fastlandssidan vid sopbehållarna finns möjlighet att sätta upp en egen brevlåda efter anvisning av styrelsen.


Ångbåtsbrygga

På öns nordvästsida finns en ångbåtsbrygga som fn är delvis avstängd för bad (dykning och hoppning) och angöring.


 

Lastpråm

Vid den s.k. postbryggan finns en lastpråm som kan användas för transport av material till och från ön.


Pumphus

Vid postbryggan finns ett pumphus där de fastighetsägare som inte har vintervatten kan hämta vatten under vintern.


Brunnstomt

På brunnstomten vid den gemensamma flaggstången firas varje år ett tradionellt midsommarfirande, med dans kring midsommarstång, lotterier och fiskdamm till barnen.


Volleybollplan

Vid ängen mitt på ön finns en volleybollplan.


Fotbollsplan

Vid ängen mitt på ön finns en fotbollsplan.


Lekplats

Vid ängen mitt på ön finns en lekplats med gungor och ruschkana  etc.


Dansbana

Vid ängen mitt på ön finns en dansbana.


Grillplats

Vid ängen mitt på öns finns en gemensam grillplats.


Hjärtstartare

I anslutning till brunnstomten  finns ett skåp   med en hjärtstartare.
webmaster kenneth.e.eliasson@gmail.com