Styrelse
Styrelse i Samfällighetsförening

Ordförande

Björn Wahlberg

bjorn.i.wahlberg@gmail.com

070-566 59 49


Kassör

Magnus Lindell

magnus.lindell@gmail.com

070-992 91 75


Sekreterare

Mathias Esselström

mathias@wellsec.se

070-863 05 75


Suppleanter

Ann Georgsson

Jens Kronstrand

Styrelse i Tomtägarförening

webmaster kenneth.e.eliasson@gmail.com

Ordförande

Björn Wahlberg

bjorn.i.wahlberg@gmail.com

070-566 59 49


Kassör

Magnus Lindell

magnus.lindell@gmail.com

070-992 91 75


Sekreterare

Mathias Esselström

mathias.esselstrom@vallingbylas.se

070-863 05 75


Suppleanter

Ann Georgsson

Jens Kronstrand