Styrelse
Styrelse i Samfällighetsförening

Ordförande

Björn Wahlberg

bjorn.i.wahlberg@gmail.com

070-566 59 49


Kassör

Kenneth Eliasson

kenneth.e.eliasson@gmail.com

070-206 69 23


Sekreterare

Mathias Esselström

mathias@wellsec.se

070-863 05 75


Suppleanter

Eivor Andersson

Douglas Clauson

Styrelse i Tomtägarförening

webmaster kenneth.e.eliasson@gmail.com

 

Ordförande

Björn Wahlberg

bjorn.i.wahlberg@gmail.com

070-566 59 49


Kassör

Kenneth Eliasson

kenneth.e.eliasson@gmail.com

070-206 69 23


Sekreterare

Mathias Esselström

mathias.esselstrom@vallingbylas.se

070-863 05 75


Suppleanter

Eivor Andersson

Douglas Clauson